ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚ ΣΤΑΦΥΛΟΣΑΚΧΑΡΟΥ

EXPERIMENTAL STUDY ON THE PYROGENIC REACTIONS AFTER INTRAVENOUS INJECTION OF DEXTROSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1956
  6. 348-352
    • The issue of pyrogenic reactions is being studied with the help of a series of experiments on rabbits. Laparotomy incisions were made on rabbits and injections with hypertonic solutions of dextrose and isotonic sodium chlorine.
    • Μελετάται το ζήτημα των πυρετικών αντιδράσεων εκ σταφυλοσακχάρου με τη βοήθεια σειράς πειραμάτων επί κονίκλων. Διεξάγεται λαπαροτομή των κονίκλων και στην συνέχεια έκχυση διαλυμάτων δεξτρόζης και χλωριούχου νατρίου.