ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΦΑΙΣΤΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

NEW VOLCANO INDICATIONS FROM AIGINA, METHANA AND POROS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE CYCLADIC AREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Δάβης Ε.Ν
  5. 1956
  6. 299-304
    • Detailed study of volcanos located in the north edge of the south Aegean Sea, especially Saronic Gulf.
    • Εξετάζονται τα ηφαίστεια που βρίσκονται στο βόρειο άκρo της θάλασσας του Νοτίου Αιγαίου, και ιδιαιτέρως του Σαρωνικού κόλπου.