Προσχεδίον περί γάμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5470
  4. GR-AtACAb10070050
  5. Ελληνικά
  6. Παππούλιας, Δημήτριος Π.
  7. [χ.τ.]: Επιτροπεία Αστικού Κώδικος, 1911
  8. 76