Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΑΥΤΟΥ

THE FIGHT OF THE DISEASE AFFECTING OLIVE TREES AND IT'S PARASITES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959)
  5. 1956
  6. 195-206
    • Observations are announced that were made in 1955 in Evia and in eastern Crete on the disease affecting olive trees and it's parasites.
    • Ανακοινώνονται παρατηρήσεις που έγιναν το 1955 στην Εύβοια και την ανατολική Κρήτη σχετικές με την καταπολέμηση του δάκου και των παρασίτων του.