ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THIRTY FIVE CENTURIES OF HELLENISM OUTSIDE GREEK BORDERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Μαρινάτος Σ Π | Ρωμαίος Κωνσταντίνος; | Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1956
  6. 172-187
    • A speech is being made concerning the anniversary celebration of 35 centuries of the out the borders Hellenism as well as for the struggles of the Greek nation.
    • Ομιλία για τον εορτασμό της επετείου των 35 αιώνων του εκτός των συνόρων Ελληνισμού αλλά και για τους ένδοξους αγώνες του Ελληνικού έθνους.