ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΨΙΔΙΑΝΩΝ

RESEARCH ON THE GREEK OBSIDIANS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1956
  6. 150-163
    • Typical forms of greek obsidians of Milos, Antiparos and Nisiros are described and a classification of archeological findings of Attica is attempted.
    • Περιγράφονται τυπικές μορφές ελληνικών οψιδιανών της Μήλου, της Αντιπάρου και της Νισύρου, και επιχειρείται με βάση τις μορφές αυτές ταξιθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Αττικής.