ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

DEATH ANNOUNCEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1956
  6. 63-68
    • The death of two members of the Academy is announced, that one of Mr.Fedona Koukoule and the one of Mr.Gregory Papamichael and a brief biographic note on both former members is given.
    • Αναγγέλεται ο θάνατος των μελών της Ακαδημίας κ.κ. Φαίφωνα Κουκουλέ και Γρηγορίου Παπαμιχαήλ. Παρατίθεται σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα.