Η ΚΑΛΥΨΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

THE CONSUMPTION OF ESSENTIAL AMINOACIDS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ. | Τσαλδάρη Αμαλία
  5. 1956
  6. 40-50
    • A study is being made about the adequacy of Greek's rations concerning lysine and other essential aminoacids. 109 families in Athens (518 people) were examined from October 1951 until January 1952.
    • Γίνεται μελέτη της επάρκειας του σιτηρεσίου του Έλληνα, από απόψεως λυσίνης και άλλων απαραίτητων αμινοξέων. Μελετήθηκαν 109 οικογένειες των Αθηνών (518 άτομα) απ'τον Οκτώβριο 1951 - Ιανουάριο 1952.