Μελέτη περί της αποσβεστικής δόσεως του εθνικού δανείου των τριών μεγάλων δυνάμεων του 1833

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5430
  4. GR-AtACAb10069779
  5. Ελληνικά
  6. Πλατύκας, Δημήτριος
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλάριου, 1904
  8. 26