ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ

GEOLOGICAL RESEARCHES IN THE ISLAND CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1930
  6. 271-280
    • Analytical geological, minerological and petrographic study of the island Crete.
    • Λεπτομερής γεωλογική, ορυκτολογική και πετρογραφική μελέτη της νήσου Κρήτης.