ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

IRREGULAR PERIODICITIES OF VARIABLE STATUS WITH LONG PERIODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πλακίδης Στ | Eddington A.S
  5. 1930
  6. 12-20
    • Mathematical expression and analysis of irregular periodicities of variable stars with long periodicities.
    • Μαθηματική έκφραση και ανάλυση των ακανόνιστων περιοδικοτήτων μεταβλητών αστέρων με μεγάλες περιοδικότητες.