ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

PRESIDENTIAL SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1930
  6. 21-28
    • The great poet Kostis Palamas gave a speech to the Academy of Athens on the occasion of the start of his Presidential term.
    • Ομιλία του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.