1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πρεβελάκης Ελευθέριος
  5. 1963
  6. 714-730
    • A detailed report related to the discovery and microphotography of documetns from the files of the Foreign Office that concern the Modern Greek History.
    • Λεπτομερής αναφορά σχετικά με τον εντοπισμό και την μικροφωτογράφηση εγγράφων των αρχείων του Foreign office τα οποία αφορούν την σύγχρονη Ελληνική ιστορία.