1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5416
  4. GR-AtACAb10069735
  5. Ελληνικά
  6. Παπαϊωάννου, Γιάννης Ν.
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφεία Άγκυρας, 1923
  8. 92