ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1963

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY DURING THE YEAR 1963 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1963
  6. 663-679
    • The General Secretary of the Academy of Athens gave a report on the proceedings for the year 1963, the honourable distinctions that were awarded and pronounced the new prizes.
    • Ο Γεν.Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών ανέφερε με έκθεση του τα πεπραγμένα για το έτος 1963, τις τιμητικές διακρίσεις που απονεμήθηκαν και την προκήρυξη για τα νέα βραβεία.