ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ

ABOUT METAPHYSICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1963
  6. 626-643
    • The President of the Academy of Athens on the occasion of the Festive Session during the end of the academic year, gave a speech and expounded his theory as regards Metaphysics. Firstly, he referred to the speculations of the ancient philosophers and then he presented its evolution through time.
    • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών με αφορμή την Πανηγυρική Συνεδρία κατά την λήξη του έτους, με ομιλία του ανέπτυξε θεωρία σχετική με την μεταφυσική. Αφετηρία του αποτέλεσαν οι θέσεις των αρχαίων φιλοσόφων και στην συνέχεια παρουσίασε την εξέλιξη αυτής μέσα στον χρόνο.