ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ MARTINA-FRANCA ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

OBSERVATIONS OF THE CONDITIONS OF THE ELECTROMAGNETIC WAVES PROPAGATION BETWEEN MARTINA-FRANCA AND CORFU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Γραμματικάκης Ιωάννης | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Καρυάμπας Ν.Κ | Τάταρης Αθανάσιος
  5. 1963
  6. 289-299
    • As the signals from the Italian Television station Martina-Franca received at Corfu were found to be strong for a considerable percentage of time, in spite of the intervening distance, which renders the path beyond-the-horizon. The present investigation has been undertaken for the purpose of studying the propagation conditions across the Adriatic sea.
    • Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι συνθήκες διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, πάνω από την Αδριατική και μεταξύ του Ιταλικού Σταθμού τηλεόρασης της Martina-Franca και με σημείο λήψης στην Κέρκυρα.