ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATIONS OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Πουλίτσας, Παναγιώτης (1881-1968)
  5. 1963
  6. 272-277
    • The Academician Mr.P.Poulitsas presented the work of the Most Reverend Metropolite of Kos, Mr.Em.Karpathios with the title "The archives of the Holy Metropolis of Ko". The work contains a series of studies, treatises and articles which are referred to the Theology and modern history, folklore, literature and poetry of Dodecanese. Then, the Academician Mr.J.Kalitsounakis presented the three-volume "Dictionary of the Pontian dialect" which was hammered out by the Archimandrite Anthimos Papadopoulos.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Π.Πουλίτσας παρουσίασε το έργο του Σεβ.Μητροπολίτου Κω κ.Εμ.Καρπάθιου με τον τίτλο "Το αρχείον της ιεράς Μητροπόλεως Κω". Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά από μελέτες, διατριβές και άρθρα, τα οποία ανάγονται στην Θεολογία και στην νεότερη ιστορία, λαογραφία, λογοτεχνία και ποίηση της Δωδεκανήσου. Στην συνέχεια ο Ακαδημαϊκός κ.Ι.Καλιτσουνάκης παρουσίασε το τρίτομο "Λεξικό της Ποντιακής διαλέκτου" το οποίο εκπονήθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Παπαδόπουλο.