Περί της Βασιλικής προνομίας της χάριτος : μελέτη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 55
  4. GR-AtACAb10068856
  5. Ελληνικά
  6. Ηλιόπουλος, Τιμολέων Ε.
  7. Αθήναι: Τυπογραφία της Βασιλικής Αυλής Νικολάου Γ. Ιγγλέση, 1888
  8. 52