Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ

ONE CENTURY OF THE GREEK DYNASTY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. | Α.Μ.Βασιλιάς Παύλος
  5. 1963
  6. 144-163
    • Speech given by the Academy's President, Mr.Theodorakopoulos on the occasion of the celebration of a century of the Dynasty in Greece. During the speech a brief historical retrospection was made, introducing the political situation in Greece from the Revolution of 1821 till the establishment of the Dynasty. Then, followed the reply of the speech by His Majesty King Paul.
    • Ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας κ.Ι.Θεοδωρακόπουλου με αφορμή τον εορτασμό της εκατονταετίας της Δυναστείας στην Ελλάδα. Κατά την ομιλία έγινε μια ιστορική αναδρομή όπου παρουσιάστηκε η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας από το 1821 μέχρι και την εγκατάσταση της Δυναστείας. Ακολούθησε αντιφώνηση της Α.Μ.Βασιλέως Παύλου.