Το έγκλημα και η ποινή κατά την ανθρωπολογικήν σχολήν : μελέτη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 54
  4. GR-AtACAb10068857
  5. Ελληνικά
  6. Ηλιόπουλος, Τιμολέων Ε.
  7. Αθήναι: Τυπογραφείο Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1890
  8. 44