ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΑΜΙΛΚΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ

RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.AMILKA ALIVIZATOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. | Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1963
  6. 40-46
    • The Academy of Athens received its new member Mr.Amilka Alivizatos. Because of the occasion the President of the Academy gave a speech and reported the scientific work of Mr.Alivizatos.
    • Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται το νέο μέλος κ.Αμίλκα Αλιβιζάτο. Λόγω της περίστασης ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών με ομιλία του αναφέρθηκε στο επιστημονικό έργο του κ.Α.Αλιβιζάτου.