ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

ON THE COMPLETION OF 200 YEARS FROM THE BIRTHDAY OF HUGO FOSCOLO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1978
  6. 320-341
    • The lecture was referred to the life of the lyric poet Hugo Foscolo. During the lecture was interposed an ode, inspired by the speaker and was dedicated to Hugo Foscolo. Following, there were cited extracts from his works at the same time with the outline of his life.
    • Ομιλία για την ζωή του λυρικού ποιητή Ούγου Φώσκολου, με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την γέννησή του. Στην ομιλία παρεμβάλλεται ωδή, δημιουργία του ομιλητή για τον Ούγο Φώσκολο. Στη συνέχεια παρατίθενται αποσπάσματα των έργων του σε παράλληλη πάντα πορεία με την σκιαγράφηση της ζωής του.