ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

THE CONCEPT OF FREEDOM THROUGH THE WORK OF DIONYSIOS SOLOMOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1978
  6. 307-319
    • The lecture took place on the occasion of the completion of 180 years since the birthday of Dionysios Solomos. Its issue was the concept of freedom in his work. There were cited estimations and opinions for this work, which have been expressed by Polyla, Xenopoulo and Palama, at an aim of constructing the poet's meditation.
    • Ομιλία, με αφορμή την συμπλήρωση 180 ετών από την γέννηση του Διονύσιου Σολωμού. Θέμα της ομιλίας αποτελεί το νόημα της ελευθερίας στο έργο του Διονύσιου Σολωμού, με παράθεση κρίσεων και απόψεων για τα έργα του, του Πολυλά, του Ξενόπουλου, του Παλαμά, σε μια προσπάθεια ερμηνείας του στοχασμού του ποιητή.