Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ARISTOTLES WITHIN HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1978
  6. 296-306
    • The issue of this lecture was Aristotles within history. The lecture took place on the occasion of the completion of 2.300 years since his death. The speaker has referred to his work and his contribution to the Philosophy. Finally, he has underlined the influence that Plato had on Aristotle.
    • Ομιλία με θέμα τον Αριστοτέλη μέσα στην ιστορία, με αφορμή την συμπλήρωση 2.300 ετών από τον θάνατό του. Γίνεται αναφορά στο έργο του Αριστοτέλη, στην συμβολή του στην φιλοσοφία, στα συγγράμματά του και στον επηρεασμό του από τον Πλάτωνα.