ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ)

INTERNAL PATHOLOGY (PAST, PRESENT, FUTURE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1978
  6. 268-285
    • During the lecture was analyzed the development of the internal pathology from the period before Hippocrates till nowadays.
    • Ομιλία με θέμα την εσωτερική παθολογία, στην οποία γίνεται ανάλυση της εξέλιξης από την προϊπποκρατική περίοδο μέχρι και σήμερα.