ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΙΚΑ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN GEORGE MERIKAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Louros Nik. | Λούρος Ν Κ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1978
  6. 265-267
    • Curriculum vitae and scientific activities of the Academician Mr.George Merikas.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του Ακαδημαϊκού κ.Γεωργίου Μερίκα.