ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1940 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

THE PROCEPTS FROM THE WAR OF 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Alexopoulos Caesar | Μπόνης Κων Γ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1978
  6. 251-264
    • The lecture took place on the occasion of the celebration of the 38th Anniversary since the day of the historic "No" on the 28th of October of 1940. During the lecture the speaker referred to the meaning of the word "struggle" and tried to define it. Then, he praised the heroism that Greeks displayed in the period of 1940 for the safety of their liberty.
    • Η ομιλία αρχικά αναφέρεται στην έννοια της λέξης "αγώνας" και την ερμηνεία της και κατόπιν εξαίρει τον ηρωισμό των Ελλήνων του 1940, για την διασφάλιση της Ελευθερίας τους.