ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1978
  6. 248-256
    • Two books published by the establishment of Kostas ans Helen Ourani, entitled "Twentyone" and "Greek Theatre" are presented.
    • Παρουσιάζεται τα βιβλία "Εικοσιένα" του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη και "Ελληνικό θέατρο" του Άλκη Θρύλου, που είναι επίσης έκδοση του Ιδρύματος Ουράνη.