Ερμηνεία των άρθρων 549-550 του περί πτωχεύσεως νόμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5384
  4. GR-AtACAb10069635
  5. Ελληνικά
  6. Ραΐσης, Ιωάννης Ε.
  7. Εν Αθήναις: Α. Παπαγεωργίου, 1889
  8. 20