ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1978
  6. 225-233
    • Mr.Spyros Litina's book entilted "Poems from Crete. Crete our Mother". This is a collection of poems written in the dialect of the island Crete.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο κ.Σπύρου Λίτινα με τίτλο "Κρητικές ρίμες. Η μάνα η Κρήτη", πρόκειται για συλλογή ποιημάτων γραμμένων στην Κρητική διάλεκτο.