1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1978
  6. 93-99
    • This lecture was dedicated to the memory of Richard-Nicolao Gudenhove-Kallergi, who was the founder of Pan-European. At the lecture was presented his extraction, his vivid personality and his work, especially the one that is referred to the "Pan-European Union".
    • Ομιλία αφιερωμένη στη μνήμη του Ριχάρδου Νικολάου Goudenhove-Καλλέργη, του θεμελιωτή της Πανευρώπης. Σ' αυτή γίνεται αναφορά στην καταγωγή, την έντονη προσωπικότητα και το πολυσχιδές έργο του, ιδαίτερα δε στην πτυχή του έργου του που σχετίζεται με την "Πανευρωπαϊκή Ένωση".