ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN SOLON KYDONIATIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ | Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1978
  6. 75-78
    • Curriculum vitae and scientific activities of the new Academician Solon Kydoniatis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Σόλωνα Κυδωνιάτη.