ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΣ Β

THE TECHNIQUE OF IMMUNOFLUORESCENE IN THE STUDY OF ANTIGENS AND ANTIBODIES OF HEPATITES B-VIRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Χατζηγιάννης Στ
  5. 1978
  6. 458-462
    • There are presented the results of the application of the technique of immunofluorescene in the study of antigens of hepatitis B-virus especially the antigen of its surface and its nucleus. The application of this technique was succesful from diagnostic view as well useful for patients affected from hepatitis B-virus.
    • Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνικής του ανοσοφθορισμού, για την μελέτη των ηπατιτικών αντιγόνων, ιδιαίτερα του αντιγόνου της επιφάνειας του (αυστραλιανού αντιγόνου) και του αντιγόνου του πυρήνα του. Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής ήταν επιτυχής και από διαγνωστικής πλευράς χρήσιμη για τους ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας Β.