Η εργολαβία δίκης ως νομική έννοια

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5327
  4. GR-AtACAb10059017
  5. Ελληνικά
  6. Σημαντήρας, Ιωάννης Κ.
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. ″Νομικής″, 1911
  8. 32