ΤΟ ΠΕΡΙ "ΕΥΛΟΓΙΑΣΜΟΥ" ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΗ' ΙΑΩΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ

ABOUT THE "SMALLPOX"-WORK OF THE GREEK DOCTOR, OF THE 18th CENTURY, JACOB PYLARINOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Κ.Ν | Πουρναρόπουλος Γ.Κ
  5. 1952
  6. 287-307
    • The purpose of the announcement is to remind the great contribution of the distiguished doctor of the 18th century, Jacob Pylarinos, to the fight against smallpox.
    • Σκοπός της ανακοινώσεως είναι η υπενθύμιση της μεγάλης συμβολής του διαπρεπούς ιατρού του 18ου αιώνα, Ιάκωβου Πυλαρινού, στον αγώνα εναντίον της ευλογιάς.