ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ

GEOLOGICAL RESEARCHES IN CRETE ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl | Παπασταματίου Ι Ν | Παρασκευαϊδης Ηλίας
  5. 1952
  6. 241-245
    • Geomorphological study of Crete as a part of the line of Olonos-Pindos mountain range.
    • Γεωμορφολογική μελέτη της νήσου Κρήτης ως τμήματος της γραμμής Ολωνού-οροσειρά Πίνδου.