ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

GEOLOGICAL RESEARCHES IN WESTERN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl | Παρασκευαϊδης Ηλίας
  5. 1952
  6. 237-241
    • Geological researches in Western Greece, in particular in the lines of Adriatic sea-Ionian islands and Olonos-Pindos' mountain range.
    • Γεωλογικές έρευνες στην Δυτική Ελλάδα, ιδαίτερα στις γραμμές Αδριατικής θάλασσας-Ιονίων νήσων και Ολωνού-οροσειρά της Πίνδου.