Η επιστημονική κίνησις και αι σύγχρονοι νομοθετικαί τάσεις εν τη σφαίρα της πολιτικής δικονομίας : λόγος εισιτήριος εκφωνηθείς εν τη μεγάλη αιθούση της Νομικής Σχολής τη 11 Νοεμβρίου 1911

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5326
  4. GR-AtACAb10031151
  5. Ελληνικά
  6. Σημαντήρας, Ιωάννης Κ.
  7. Εν Αθήναις: Εστία, 1912
  8. 50