1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5326
  4. GR-AtACAb10031151
  5. Ελληνικά
  6. Σημαντήρας, Ιωάννης Κ.
  7. Εν Αθήναις: Εστία, 1912
  8. 50