ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1952
  6. 88-89
    • The books of Mr.Ach.Simopoulos with the general title "The new static method H.Cross" are presented.
    • Παρουσιάζονται βιβλία του κ.Αχ.Σιμόπουλου με τον γενικό τίτλο "Η νέα στατική μέθοδος H.Gross".