ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ

RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.VASILIOS EGINITIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1952
  6. 67-71
    • The curriculim vitae and the scientific activity of the new Academician Vasilios Eginitis, are presented.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού Βασιλείου Αιγινήτου.