ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΦΙΑΔΩΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕ

RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN Mr.PHAEDON KOUKOULES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Ορλάνδος Αναστάσιος Κ | Εμμανουήλ Ε
  5. 1952
  6. 31-36
    • The curriculum vitae and the scientific activity of the Academician Mr.Phaedon Koukoulis are presented.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Φαίδωνος Κουκουλέ.