ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1952
  6. 9-11
    • The books of Mr.Praxitelis Argyropoulos with the titles "Calculation of hydraulic works" and "Hydraulics" are presented.
    • Παρουσίαση των συγγραμμάτων του κ.Πραξιτέλους Αργυρόπουλου, "Υπολογισμός υδραυλικών έργων" και "Υδραυλική".