ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

THE SUCCESSION OF THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε | Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1952
  6. 3-9
    • The present is referred to the assumption of the Presidensy for the year 1952. Account of the activities of the former President and the outline of his presidential policy.
    • Παράδοση και παραλαβή της Προεδρίας για το έτος 1952. Απολογισμός δραστηριοτήτων του απερχόμενου Προέδρου και προγραμματικές δηλώσεις του αναλαμβάνοντος Προέδρου.