1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50248
  4. GR-AtACAb10015000
  5. Ελληνικά
  6. Σακκελίων, Ιωάννης
  7. Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1884
  8. 34