Ο δικαστής εν τη πολιτική δίκη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 5325
  4. GR-AtACAb10059018
  5. Ελληνικά
  6. Σημαντήρας, Ιωάννης Κ.
  7. Εν ΑΘήναις: Τυπ. Π. Δ. Σακελλάριου, 1916
  8. 46