1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βενέζης, Ηλίας (1904-1973)
  5. 1964
  6. 366-380
    • The speaker motivated by the last phrases of the Oath of the members of the Society of Friends, analyzes the personalities and the work of these eminent persons, that is Skoufas, Xanthos and Tsakalof.
    • Ο ομιλητής ορμώμενος από τις τελευταίες φράσεις του Όρκου των Φιλικών αναφέρεται και αναλύει τις προσωπικότητες και το έργο των εξεχουσών αυτών ανθρώπων, του Σκουφά, του Ξάνθου και του Τσακάλωφ.