ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΚΑΙ ΤΗΣ 150ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CELEBRATION OF THE NATIONAL ANNIVERSARY OF THE 28th OF OCTOBER OF 1940 AND OF THE 150 YEARS SINCE THE FOUNDATION OF THE SOCIETY OF FRIENDS (FILIKI HETERIA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1964
  6. 363-365
    • Speech, given by the President of the Academy of Athens on the occasion of the celebration of the National Anniversary of the 28th of October of 1940 and of the 150 years since the foundation of the Society of Friends (Filiki Heteria).
    • Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της 150ετηρίδος από την σύσταση της Φιλικής Εταιρείας.