1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουτσελίνης Αντ. | Ηλιάκης Εμ | Ηλιάκη Αλίκη
  5. 1964
  6. 340-349
    • Study, according to which is aimed the invention of a method for the designation of the time of death, an issue that is very important for the Forensic Medicine.
    • Μελέτη κατά την οποία επιχειρείται η ανέρευση μεθόδου για τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου, ζήτημα το οποίο έχει μέγιστη σημασία για την Ιατροδικαστική.