ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1964
  6. 227-228
    • The Academician Mr.John Kalitsounakis presented the book of Mr.Styl.Alexiou with the title "Sepherd girl". In the book is presented and analyzed this well-known cretan poem which is considered as one of the masterpieces of the greek literature.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ιωάννης Καλιτσουνάκης παρουσίασε το βιβλίο του κ.Στυλ.Αλεξίου με τον τίτλο "Βοσκοπούλα". Στο βιβλίο παρουσιάζεται και αναλύεται το γνωστό αυτό κρητικό ποίημα το οποίο θεωρείται σαν ένα από τα αριστουργήματα της παλαιότερης ελληνικής λογοτεχνίας.